Telefon: 881449598

E-mail:

umbrela.production@onet.com.pl

 

SOŁTYS

Brygida Pietrucha
Molna 
ul.Wiejska 17
42-793 Ciasna
tel. 691849822

Rada sołecka

Sołtys

Brygida Pietrucha
Molna 
ul.Wiejska 17
42-793 Ciasna
tel. 691849822


Radny Sołectwa 

Alfred Jochem


Rada Sołecka

1). Krystian Pietrucha
2). Krystian Marczyk
3). Alfred Jochem 
4). Aleksandra Baron
5). Agata Gawenda
6). Henryk Musik
7). Krzysztof Werner
8). Mateusz Kaczmarzyk
9). Alfons Mzyk